AVSKUM / DIST / SFINX
MUSIC

PHOTOS

FLYERS

FANZINES and PRESS

MISC

BAND NAME
#1 Avskum
#2 Dist
#3 Sfinx

ACTIVE YEARS
1981-1985

FROM
Linköping

DISCOGRAPHY

BIOGRAPHY

LINE-UP

RELATED BANDS

OTHER
Om du medverkar på något material på denna sida som du vill ha borttaget, vänligen kontakta oss så tar vi bort det omgående.
Har du något material som skulle passa på denna sida - kontakta oss så fort det bara går! First published 2012